Kandidáti

ANO - seznam kandidátů do zastupitelstva

Radim Babinec

právník, náměstek primátora, Muglinov

Richard Vereš

projektový manažer, Muglinov

Jiří Stoch

podnikatel, Slezská Ostrava

Vít Podešva

podnikatel, Slezská Ostrava

Dagmar Macháčková

podnikatelka, Kunčičky

Vladimír Lyčka

podnikatel, Slezská Ostrava

Jarmila Pavlaková

podnikatelka, Slezská Ostrava

Eva Horáková

podnikatelka, Kunčičky

Karin Multanová

úřednice, Slezská Ostrava

Marta Glembová

podnikatelka, Muglinov

Václav Hejtmánek

realitní makléř, Slezská Ostrava

Petra Šárková

vedoucí pobočky, Muglinov

Hana Byrtusová

vedoucí pošty, Kunčice

Jiří Till

asistent poslance, Slezská Ostrava

Alžběta Hrachovinová

právnička, Heřmanice

Vladimír Kollár

pedagog, Muglinov

Naši lidé

ANO - seznam našich lidí

Richard Vereš

starosta Slezské Ostravy, zastupitel města Ostravy

Vladimír Lyčka

místostarosta Slezské Ostravy

Dagmar Macháčková

místostarostka Slezské Ostravy, zastupitelka města Ostravy

Tomáš Macura

primátor města Ostravy

Radim Babinec

náměstek primátora města Ostravy, radní Sleské Ostravy

Jiří Stoch

radní Slezské Ostravy

Jarmila Pavlaková

zastupitelka Slezské Ostravy

Eva Horáková

zastupitelka Slezské Ostravy

Karin Multanová

zastupitelka Slezské Ostravy

Marta Glembová

zastupitelka Slezské Ostravy

Václav Hejtmánek

zastupitel Slezské Ostravy

Martin Karp

zastupitel Slezské Ostravy

Petra Šárková

Jiří Till

Vladimír Kollár

Jana Stochová

Matěj Týn

Alžběta Hrachovinová

Hana Byrtusová

Jiří Berger

Milan Moldřík

Anna Krasulová

Karin Halfarová

Roman Bořuta

Alena Benešová

Petr Dočkal

Program

1.

BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ A MAJETKU

 • posílíme hlídkovou činnost strážníků Městské policie Ostrava
 • zahájíme jednání o zřízení trvalých služeben Policie ČR nebo Městské policie Ostrava v Kunčičkách a Koblově
 • budeme koncepčně umisťovat nové bezpečností kamery, zpravidla na základě doporučení obyvatel dané lokality
 • odstraníme některé z měřičů rychlosti u silnic a přemístíme je na relevantnější místa
 • významně navýšíme částku, kterou obvod přispívá jednotkám sborů dobrovolných hasičů v Antošovicích, Heřmanicích, Koblově, Kunčičkách a Muglinově
 • dobudujeme hasičskou zbrojnici v Muglinově
2.

INFRASTRUKTURA A ROZVOJ OBVODU

 • dobudujeme kanalizaci ve všech částech městského obvodu
 • zahloubíme Bohumínskou ulici v úseku od slezskoostravské radnice až za Kamenec a vytvoříme tak kvalitní veřejný prostor, který se může stát centrem našeho obvodu
 • zavedeme „chodníkový program“ a budeme koncepčně opravovat komunikace a chodníky
 • podpoříme další úpravy slezskoostravského břehu řeky Ostravice
 • revitalizujeme dále sídliště Muglinov a Kamenec
 • nastartujeme Hrušov
3.

TRANSPARENTNÍ SAMOSPRÁVA, FUNGOVÁNÍ ÚŘADU

 • začneme informovat občany o dění na radnici
 • vyrazíme mezi vás, budeme pořádat pravidelná setkání s vedením obvodu
 • přesuneme zasedání zastupitelstva na odpolední hodiny
 • zavedeme přímý přenos ze zasedání zastupitelstva i video záznam zasedání
 • zřídíme objednávkový systém pro návštěvy úřadu
4.

DOSTUPNÉ BYDLENÍ

 •  postavíme nové bytové domy, zejména pro mladé rodiny a seniory
 • zrekonstruujeme zdevastované byty a nabídneme je k pronájmu
 • zavedeme průhledný systém přidělování bytů
5.

SPORT

 •  navýšíme investice do sportovních areálů v majetku obvodu
 • vybudujeme nová multifunkční hřiště v Muglinově, Heřmanicích a Kunčičkách
 • vytvoříme objektivní systém na přerozdělování sportovních dotací
6.

ŠKOLSTVÍ

 • revitalizujeme areály základních a mateřských škol
 • rozšíříme sportovní a volnočasové zázemí škol
 • zásadně přispějeme na vytvoření špičkových odborných učeben na základních školách
 • podpoříme rozvoj cizojazyčné výuky na školách
 • budeme poskytovat větší podporu ředitelům škol, abychom jim ulehčili od administrativy týkající se například dotací
7.

KULTURA, ZÁBAVA, KOMUNITNÍ ŽIVOT

 •  zpřístupníme a oživíme areál Slezskoostravského hradu
 • rozšíříme nabídku akcí pro širokou veřejnost, např. obnovíme tradiční novoroční ohňostroj u radnice nebo budeme pořádat promítání letního kina
 • nabídneme bezplatné zapůjčení prostor škol pro komunitní akce
 • podpoříme budování komunitních zahrad
 • vybudujeme nové kulturní centrum obvodu bez bourání kulturního domu v Muglinově
8.

EKOLOGIE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SMART CITY

 • podpoříme sanaci Trojického údolí a jeho přebudování na volnočasový areál
 • připravíme projekt pro využití Koblovských jezer
 • zřídíme wifi zóny s bezplatným internetem na území obvodu
 • aplikujeme u budovaných i rekonstruovaných staveb principy udržitelnosti a efektivního nakládání s energiemi
 • zvýšíme úroveň veřejného prostoru
 • budeme se soukromým sektorem spolupracovat při rozšiřování sítí elektronických komunikací, např. datových kabelů
9.

SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

 •  rozšíříme kapacity domu s pečovatelskou službou a komunitního domu pro seniory
 • zavedeme zvýhodněné nájemné bytů pro potřebné
 • snížíme věk pro využití SENIOR TAXI na 65 let
 • budeme častěji pořádat akce pro seniory, zejména se zaměřením na propojení generací
 • zahájíme jednání o vybudování nového zdravotního střediska na Slezské

Akce

Kontakt

Radim Babinec mo.slezska.ostrava@anobudelip.cz
předseda ANO Slezská Ostrava
+420 725 870 099
Richard Vereš veres.rich@gmail.com
místopředseda ANO Slezská Ostrava
+420 777 108 443